polityka prywatności

Właścicielem sklepu jest Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno. Operatorem serwisu www.undertwenty.pl jest firma MOUTON interactive Krzysztof Baran z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Starowiejska 265, działająca od 14.02.2000 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, numer REGON: 711664250 (dalej: Mouton Interactive).
Ochrona prywatności jest dla nas istotnym zagadnieniem, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Pani/Pana danych przekazywanych podczas korzystania z serwisu www.undertwenty.pl.
W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Jakiekolwiek informacje zebrane na Pani/Pana temat będą użyte wyłącznie do wykonania zamówionej przez użytkownika sklepu usługi.
Dajemy Użytkownikom naszego serwisu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają przekazania właściwych informacji.


Jakie informacje zbieramy i po co?